Tietosuojaseloste

OORA Move & Wellness potilasrekisteri

Rekisterinpitäjä

OORA Move & Wellness
Vermlanninkuja 1 A 6, 20750 Turku

Y-tunnus: 3195984-7

 

Yhteyshenkilö

Noora Nupponen

hello.oora@gmail.com

045 120 5791

 

1. Potilasrekisterin käyttötarkoitus

Potilasrekisteriä käytetään hieronta-asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja hoidon laadun varmistamiseen. Potilasrekisterin ylläpitämiseen on lakisääteinen velvoite.

2. Potilasrekisterin sisältämät tiedot

Potilasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, osoitetiedot, sähköposti- ja puhelinnumero, hoitoon tulon syy, esitiedot kuten työ/ammatti, harrastukset, terveydentilatiedot (mahdolliset sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset) ja suoramarkkinointikielto. Sekä hoitoon liittyvät tiedot; käyntitiedot, hoitotiedot ja hoitotulokset.

3. Potilasrekisterin tietojen kerääminen

Tiedot saadaan ja kerätään suoraan asiakkaalta itseltään.

4. Potilasrekisterin tietojen säilyttäminen

Potilasrekisterin tietoja säilytetään noudattaen kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

5. Potilasrekisterin tietojen suojaaminen

Asiakkaan täyttämä esitietolomake säilytetään lukitussa tilassa.

Ajanvarausjärjestelmään kirjatut tiedot (hoitoaika, nimi, puhelinnumero ja sähköposti) ajanvarausta tehdessä, katso www.vello.fi rekisteriseloste ja tietosuojalauseke. 

6. Potilasrekisterin tietojen luovuttaminen

Potilasrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä sekä hierojalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa potilaslainsäännöksen mukaan tai asiakkaan suostumuksesta kolmannelle osapuolelle.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevan pyynnön voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle, ja tarkastus toteutetaan kahden viikon kuluessa. Asiakas voi vaatia virheellisen tiedon oikaisua.